Liquidity Mining is een belangrijke toepassing van de token. Simpel uitgelegd: Deelnemers worden beloond met meer Urus tokens als ze liquiditeit verschaffen aan de Urus UniSwap-notering. Er komt echter wat meer bij kijken dan alleen de beloning. Hieronder zullen we dit nader toelichten.

Om te beginnen is een Urus Epoch (looptijd, vaste periode) vastgesteld op twee weken waarin een vooraf bepaalde hoeveelheid tokens worden verdeeld onder deelnemers die liquiditeit verschaffen:

Epoch 1: 1.500 Urus Tokens

Epoch 2: 1.400 Urus Tokens

Etc..

Bij de start van een nieuwe Epoch wordt het aantal verdeelde tokens verminderd met 100. Dit wordt herhaald tot een drempel van 600 tokens per Epoch wordt bereikt. Vanaf dat moment worden 600 tokens verdeeld tot er in totaal 50.000 tokens verdeeld zijn uit de Liquidity Mining Reward Pool.

Liquiditeit verschaffen tijdens de eerste Epoch levert dus het meeste op.

Liquidity Mining is zo vormgegeven dat, bij gelijk blijven van de prijs, een jaarlijkse procentuele opbrengst (APY) van 195% mogelijk is. Echter, door het lage aantal beschikbare tokens, lage marketcap en lage beloningshoeveelheden, zal de APY in euro’s vele malen groter zijn.

Liquidity Providers kunnen op ieder gewenst moment de beloning opnemen in de vorm van Urus tokens. Als een LP-token wordt opgenomen terwijl de Epoch nog actief is wordt een fee van 10% in mindering gebracht. Deze tokens worden “geburnd” zodat Aurox de liquiditeit kan blijven garanderen. Hoewel dat misschien veel lijkt, moet je beseffen dat iedereen die liquiditeit wegneemt terwijl de Epoch nog actief is, tegen de markt in gaat. Aurox heeft alles in het werk gesteld om het platform en de token zo eerlijk mogelijk te maken. Daarom staat hier een “straf” op.

Door het permanent “burnen” van deze tokens bereiken we het volgende:

  1. Het houdt gebruikers die alleen komen voor een “pump and dump” tegen. Dit werkt natuurlijk ten nadele van de echte gebruikers van het platform.

  2. Het voorkomt een “negatieve feedback loop” als gebruikers zien dat de prijs 1-2% daalt. Zoals iedereen die handelt in cryptocurrencies weet, kan dit een enorme strop zijn voor anders prima projecten.

  3. Liquiditeit wordt permanent vastgelegd. Deelnemers die er voor kiezen om de 10% op te offeren, blijven bijdragen aan het project en andere gebruikers. Zo blijft de markt gezond.

De beloning voor deelname in Epochs wordt evenredig verdeeld, gebaseerd op bijdrage aan de pool. Bijvoorbeeld: Deelnemers die voorzien in 30% liquiditeit ontvangen 30% van de beloning voor die periode.

Logisch gevolg is dus dat het beste moment om in te stappen aan het begin van een Epoch is. Een simpele rekensom: Als er maar €100.000 aan liquiditeit is vastgelegd en jij zorgt voor €10.000, dan heb je recht op 10% van de beloning van Epoch 1. Echter, als de token, marketing, Epochs en liquiditeit groeien, verdienen individuele deelnemers steeds minder.

Yield Bonus Reward (Opbrengstbonus)

Ook in de toekomst willen we deelnemers blijven belonen voor deelname aan meerdere Epochs. Voor iedere succesvol voltooide Epoch krijg je een beloning van 10% extra tokens over het aantal tokens wat je tijdens de Epoch verdiend hebt. Bij de volgende Epoch is dit 20% extra, bij de daaropvolgende 30%, enz.. De bonus neemt dus toe met 10% na iedere voltooide Epoch, tot de einddatum van het Smart Contract bereikt is. Het maximum is 100%.

Een voorbeeld van hoe deze bonus werkt:

  1. Een deelnemer heeft 200 Urus tokens verdiend tijdens de eerste Epoch,

  2. Omdat de eerste Epoch succesvol voltooid is, ontvangt de deelnemer 10% extra tokens (dus 20 Urus tokens),

  3. Deelnemer voltooid ook de tweede Epoch en ontvangt weer 200 tokens,

  4. De bonus bedraagt nu 20% extra tokens (40 Urus),

  5. Iedere voltooide Epoch wordt de bonus 10% hoger.

Liquidity Mining & Staking Bonus

Deelnemers die liquiditeit beschikbaar stellen aan UniSwap, en er voor te kiezen om de bonussen direct te “staken” (vastzetten) in het Staking Contract, kunnen nóg twee extra bonussen ontvangen:

  1. Wanneer er gekozen word om de beloning automatisch over te zetten van het Liquidity Mining Contract naar het Staking Contract, ontvangen deelnemers 25% van de APY extra. Bijvoorbeeld: Deelnemer heeft er voor gekozen om de tokens voor 12 maanden vast te zetten. De normale APY is dan 6% wanneer geen liquiditeit wordt verschaft. Wanneer wel liquiditeit aan het Yield Contract wordt verschaft en de bonussen worden opgenomen in het Staking Contract, ontvangt deelnemer dus 7,5% APY (6% + (25% van 6 = 1,5%)).

  2. Deelnemers die liquiditeit verschaffen tijdens Epoch 1 en er voor kiezen om de beloning voor minimaal 1 jaar in een Staking Contract onder te brengen, ontvangen een extra bonus van 50% over hun normale APY. Let op: dit is alleen van toepassing aan deelnemers die liquiditeit hebben verschaft tijdens Epoch 1.

Deelnemers kunnen op ieder gewenst moment hun beloning- en bonustokens overzetten van het Liquidity Contract naar het Staking Contract. Met andere woorden: hoe langer je liquiditeit verschaft, hoe meer tokens je kunt verdienen en hoe meer tokens je toe kunt voegen aan je Staking Contract. Hiermee creëren we een enorme stimulans om te blijven voorzien in liquiditeit.

Gebruikers die er alleen voor kiezen om hun tokens onder te brengen in een Staking Contract hebben geen recht op deze bonussen. Tokens moeten namelijk rechtstreeks vanuit het Liquidity Contract naar het Staking Contract verplaatst worden. Als je dus tokens vanuit je eigen wallet naar het Staking Contract verhuist, kom je niet in aanmerking.

Did this answer your question?